Társaságunk

 • figyelemmel kíséri partnerei elégedettségét,
 • vezető orvosa az Egyetem mentora, aki részt vesz a graduális és posztgraduális oktatásban, a foglalkozás-egészségügyi és háziorvos rezidensek képzésében,
 • garantálja orvosai, szakápolói képzettségét, támogatja tovább-képzésüket,
 • a jogszabályi változásokat nyomon követi,
 • jó kapcsolatot tart fenn mind a Rendelőintézetek, mind az Egyetem szakellátó helyeivel.

Céljaink

 • egészséges életmódra nevelés
 • betegségek megelőzése
 • a minőségi munka biztosítása
 • a feltételek állandó fejlesztése
 • partnereink elégedettsége

Kapcsolt szolgáltatások

 • Gépjármű-vezetői, belvízi kedvtelési célú vízijármű-vezetői alkalmassági vizsgálat, III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú vízijárművezetők alkalmassági vizsgálata
 • Lőfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó személyek lőfegyvertartásra való orvosi alkalmassági vizsgálata
 • Látlelet kiadása
 • Jogszabály által elrendelt orvosszakértői vizsgálatok
 • Foglalkoztathatóság szakvéleményezése
 • Sportorvosi vizsgálathoz EKG készítés-véleményezés