Társaságunk

 • figyelemmel kíséri partnerei elégedettségét,
 • vezető orvosa az Egyetem mentora, aki részt vesz a graduális és posztgraduális oktatásban, a foglalkozás-egészségügyi és háziorvos rezidensek képzésében,
 • garantálja orvosai, szakápolói képzettségét, támogatja tovább-képzésüket,
 • a jogszabályi változásokat nyomon követi,
 • jó kapcsolatot tart fenn mind a Rendelőintézetek, mind az Egyetem szakellátó helyeivel.

Céljaink

 • egészséges életmódra nevelés
 • betegségek megelőzése
 • a minőségi munka biztosítása
 • a feltételek állandó fejlesztése
 • partnereink elégedettsége

dr. Szücs Ilona

Végzettsége:

 • Általános orvos - POTE Általános Orvosi Kar
 • Háziorvostan- és Üzemorvostan szakorvos
   

Beosztása

 • A Rábabogyoszlói Medi-Szol Kft ügyvezetője
 • A cég vezető orvosa
 


Egyéb tevékenységek:

 • A PTE ÁOK Családorvostani Intézet mentora.
 • A Praktizáló Orvosok Szövetségének tagja.
 • A Magyar Üzemorvosok Tudományos Társaságának tagja.

 

Feladatai:

 • háziorvosi betegellátás
 • üzemorvosi ellátás
 • szakmai felügyelet
 • oktatás