Társaságunk

 • figyelemmel kíséri partnerei elégedettségét,
 • vezető orvosa az Egyetem mentora, aki részt vesz a graduális és posztgraduális oktatásban, a foglalkozás-egészségügyi és háziorvos rezidensek képzésében,
 • garantálja orvosai, szakápolói képzettségét, támogatja tovább-képzésüket,
 • a jogszabályi változásokat nyomon követi,
 • jó kapcsolatot tart fenn mind a Rendelőintézetek, mind az Egyetem szakellátó helyeivel.

Céljaink

 • egészséges életmódra nevelés
 • betegségek megelőzése
 • a minőségi munka biztosítása
 • a feltételek állandó fejlesztése
 • partnereink elégedettsége

Foglalkozás-egészségügy

Képzett szakembereink, kellemes környezetben, magas szintű ellátást biztosítanak a munkáltatóknak és dolgozóiknak, lehetőség szerint előzetes időpont egyeztetés alapján.

A munkáltatók részére az 1993. évi XCIII. tv. 58. § által előírt foglalkozás-egészségügyi ellátást az alábbiak szerint biztosítjuk:

 • a külön jogszabályban meghatározott munkaköri alkalmassági vizsgálatok végzése,
 • a külön jogszabályban meghatározottak szerint a foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek kivizsgálása,
 • a munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálata,
 • az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadás,
 • a munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos felvilágosítás,
 • közreműködés a munkahelyi veszélyforrások feltárásában,
 • közreműködés a foglalkozás-egészségügyi, -fiziológiai, -ergonómiai, higiénés feladatok megoldásában,
 • közreműködés az elsősegélynyújtás és a sürgős orvosi ellátás megszervezésében és az elsősegélynyújtók szakmai felkészítésében,
 • közreműködés a munkáltató katasztrófa megelőző, elhárító, felszámoló és az előidézett károsodások rehabilitációs tervének kidolgozásában.
   

Szerződés minta